АвторСимеон Симеонов

Доц. д-р Симеон Симеонов е преподавател в Историческия факултет на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Автор на монографиите "Италия и българската криза 1885 – 1888" (2008) и "Европа и българската перспектива в Ново време" (2012), както и на много статии, посветени на човека в историята и идеите на модерния Запад.

Прочит на кодовете

Емануил Емануилов. „Истината за Освободителната война пред съда на Клио“. Велико Търново: Ивис, 2017 Още с надслова изследователят излиза в анонимност и дава думата на Клио. А да въвлечеш една муза в...

Категории