След пожара

С

Тук публикуваме част от първите реакции във Франция на пожара в Парижката Света Богородица на 15 април т.г.

Половин месец по-късно дебатите „определиха посоката си“ – от една страна са професионалните спорове и размишления как и кога да се действа, в каква степен съвременните реставратори трябва да възстановят катедралата във вида, в който я е оставил Виоле льо Дюк през XIX век (когато фактически променя вида й), и в каква степен пожарът тази година трябва да бъде „сигниран“, т.е. означен като случило се на сградата премеждие.

От друга страна, продължават споровете около даренията: доколко, при наличието на толкова социална несправедливост, е уместно такива големи суми да се даряват за възстановяването на тази катедрала.

Спорове текат и във връзка с решението на правителството да прокара специален закон за възстановяването на Нотр Дам, който да позволи заобикалянето на част от многобройните условия, които френските закони предполагат да бъдат изпълнени при реставрационна дейност, за да се съкратят сроковете на възстановяването.

Ето няколкото текста от френската преса:

– Париж – какво следва оттук нататък?

– И всички големи митове се втурнаха към Нотр Дам

– Да запазим връзката между поколенията

Защо да противопоставяме каузите?

–  Да избегнем пастиша на пастиша

 

За автора

Из чуждата преса

Категории