АвторЕлица Терзиева

Елица Терзиева е изкуствовед, уредник в Националната галерия, специалист по българско изкуство от втората половина на ХХ в. Куратор на последната из-ложба на Стоян Цанев в Квадрат 500 през 2018 г.

Стоян Цанев (1946 – 2019)

Художникът самотник Трудно е сбогуването със Стоян Цанев, художника, допринесъл много за българската пластична култура и нейното международно признание. Неизразимо трудно е да се говори за него в...

Категории