АвторИрена Кръстева

Проф. дфн Ирена Кръстева преподава теория и практика на превода в катедра „Романистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на книгите Pascal Quignard: la fascination du fragmentaire (2008), Pour comprendre la traduction (2009), Преображенията на Хермес (2015) и Вавилонски отклонения (2016).

Larvatus prodeo

Владимир Сабоурин. Троянски поети. София: Самиздат, 2019 г. 670 страници Mного от големите писатели и поети на ХХ век са превеждали. Марсел Пруст, Андре Жид, Итало Калвино, Пол Остър, Умберто Еко са...

Категории