АвторМарк Лила

Александър Кожèв и краят на философията

Марк Лила (1956) е професор по хуманитарни науки в Колумбийския университет, Ню Йорк. Средоточието на неговата научна работа и книги е политическата и религиозна история на Европа. Историята на...

Категории