АвторНикола Венков

Никола Венков е доктор по социология (градски изследвания) от Софийски университет и магистър по етнология. Интересува се от взаимодействието между градското пространство, неравенствата и градската политика. Събира социалната история на Женския пазар и на други места на маргиналност.

Унищожаването на квартала

Един от уличните фестивали, които се провеждат напоследък в София, има по-амбициозни цели от това просто да разчупи атмосферата на града и да предоставя нови форми на наслаждение за гражданите...

Категории