АвторАнтоанета Колева

Антоанета Колева е философ по образование (Софийски университет „Св. Климент Охридски”), специализирала е съвременна философия, превод, издателски и културен мениджмънт към Министерството на културата на Франция, Националния център за научни изследвания (CNRS) на Франция, Асоциацията на британските издатели Великобритания (Лондон и Оксфорд), Централноевропейския университет (в Прага) и др. Директор на Издателска къща KX – Критика и Хуманизъм от 1995 г., член на Международния алианс на независимите издатели (Париж). Превела е над 25 книги съвременна френска хуманитаристика в т.нар. постмодерна вълна (Мишел Фуко, Жил Дельоз, Морис Бланшо и др.) Автор е на текстове на български, английски, френски и немски език, посветени на наследството на Мишел Фуко, но и на проблеми на консистентното публикуване на елитарна хуманитаристика днес.

Яна, която умееше да рисува чувства

– Май човек лежи на двора? – ПАДНАЛО ХВЪРЧИЛО… – И къде хвърчилото ще скрият? – Под земята… – Но защо тогава сме родени? – Трябва да попитаме… Това са думи от книга на Борис Христов, в работа с...

Категории