АвторНаум Кайчев

Доц. д-р Наум Кайчев е историк и дипломат, ръководител на катедра „История на Византия и балканските народи“ в Софийския университет.

Христофор Тзавелла
(1934–2018)

Христофор Тзавелла бе една от най-големите живи македонски легенди в София – поради неговия забележителен жизнен път между няколко държави и два континента, но най-вече заради огромното фолклорно и...

Категории