КатегорияАнкета

Филмовата 2018

Седем филмови критици – Александър Грозев, Божидар Манов, Боряна Матеева, Вера Найденова, Геновева Димитрова, Катерина Ламбринова, Людмила Дякова – правят годишна равносметка на ситуацията в...

Има ли още
женска литература?

9 авторки отговарят на този въпрос на фона на растящ консерватизъм   Ако изходим от физическите характеристики на писателите, да, все още има женска литература. Напоследък виждам и чета все...

Докога един писател е млад?

9 писателски отговора на един все още конфузен за българската литература въпрос   За мен млад автор означава в някаква степен непознат, току-що появил се на литературното поле; и това предполага един...

Категории