K-41-2019

По повод 90-годишнината на Николай Гяуров

Като си се заблудил в това пеене…

Баща ми, Николай Гяуров

Никола Георгиев

Литературоведският Вавилон

Междутекстови анализи. Диалози и мълчания

Издателство „Изток-Запад”, Цена 29 лв.

 


БРОЙ 40, 20 СЕПТЕМВРИ 2019

Категории