K-37-2019

В памет на Светлин

Георги Борисов

И замирисва на море

Издателство „Факел експрес”. Цена 10 лв.

 Хосе Ортега и Гасет

Европа и идеята за нация

Съставителство и предговор Лазар Копринаров. Превел от испански Ефтим Станков. ИК „Колибри”. Цена 24 лв.


БРОЙ 37, 5 ЮЛИ 2019

Категории