КатегорияХодене по буквите

Колонка за поезия и литература

Ходене по буквите

Йордан Радичков. “Сибирски тетрадки”. София: издателство “Нике”, 2018. Цена 12 лв. “Един циганин имаше няколко циганчета. Те бяха черни като дявола и мръсни като дявола. Веднъж циганчетата се...

Ходене по буквите

Ирен Филипова. “Сънище”. Благоевград: Арс, 2018 Един образ от стихосбирката на Ирен Филипова: В града на моето детство/ мек е хлябът/ картофите обикновени като юмруче… “Сънище” е много приглушена...

Ходене по буквите

“В тъжните дни не говорим за птици”. Съвременна португалска поезия. Превод Мария Георгиева и Цочо Бояджиев. София: издателство за поезия “ДА”, 2018. Цена 14 лв. Представянето на сборника, включващ 16...

Ходене по буквите

„Чудото на задните дворове. Книга за Атанас Далчев.” Съставител Божидар Кунчев. Редактор Борис Христов. София: Рива, 2018. Цена 16 лв. Приличал е на обикновен работник. И “не принадлежеше към никое...

Категории