K11 – 14 декември 2018

Усилете радиото

Георг Бюхнер

Кукли сме ние… (Пиеси)

Смъртта на Дантон; Леонс и Лена; Войцек

Превод от немски Константин Илиев, Ирина Илиева; Издателство на НБУ, Цена 18 лв.

 

Кристин Димитрова

Уважаеми пътници

Издателство за поезия ДА, Цена 12 лв.

 

 

БРОЙ 11, 14 ДЕКЕМВРИ 2018

Категории