K-19-2019

Яна Букова: 

Розовото никога не е невинно

 

23-ти София филм фест

7 – 16 – 28 март

Зала 1, кино „Люмиер”, „Одеон”, Дом на киното и др. Организиран от Арт фест

 Кукларт

Списание за куклено изкуство, Брой 12/2018

Художник Люба Халева

БРОЙ 19, 1 МАРТ 2019

Категории