K-43-2019

Прощаване с Учителя

Вместо рекапитулация, капитулация…

(Разговор с Никола Георгиев)

Кино-литературен фестивал

Cinelibri

Петото измерение

5 – 20 октомври 2019, В кина в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Габрово и Велико Търново

Сафо, 100+1 фрагмента

Превод от старогръцки Яна Букова

Издателство за поезия „ДА”, Цена 15 лв.

БРОЙ 42, 4 ОКТОМВРИ 2019

Категории